Καλώς ήλθατε στο μαγικό κόσμο του Denise-Deco. Πώληση χονδρική - λιανική

Όροι χρήσης

Σύμβαση χρήσης

 Ο επισκέπτης / χρήστης των σελίδων και των υπηρεσιών του denise-deco.gr παραχωρεί τη συγκατάθεσή του στους κατωτέρω όρους χρήσης, που ισχύουν για το σύνολο του περιεχομένου, των σελίδων, των γραφικών, των εικόνων, των φωτογραφιών και των αρχείων που περιλαμβάνονται στο denise-deco.gr Συνεπώς, οφείλει να διαβάσει προσεκτικά τους όρους αυτούς πριν από την επίσκεψη ή τη χρήση των σελίδων και των υπηρεσιών του denise-deco.gr. Εάν δε συμφωνεί, τότε οφείλει να μην κάνει χρήση των υπηρεσιών και του περιεχομένου του denise-deco.gr. Ο επισκέπτης / χρήστης παρακαλείται να ελέγχει το περιεχόμενο των συγκεκριμένων σελίδων για ενδεχόμενες αλλαγές. Η εξακολούθηση της χρήσης του denise-deco.gr ακόμη και μετά τις όποιες αλλαγές σημαίνει την ανεπιφύλακτη εκ μέρους του επισκέπτη / χρήστη αποδοχή των όρων αυτών του denise-deco.gr.

  Δικαιώματα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας.
 Εκτός των ρητά αναφερόμενων εξαιρέσεων (πνευματικά δικαιώματα τρίτων, συνεργατών και φορέων), όλο το περιεχόμενο του denise-deco.gr, συμπεριλαμβανομένων εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδίων, κειμένων, των παρεχομένων υπηρεσιών και γενικά όλων των αρχείων αυτού του site, αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία, κατατεθειμένα σήματα και σήματα υπηρεσιών του denise-deco.gr και προστατεύονται κατά τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού δικαίου, του ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων. Συνεπώς, κανένα εξ αυτών δε δύναται να αποτελέσει εν όλο ή εν μέρει αντικείμενο πώλησης, αντιγραφής, τροποποίησης, αναπαραγωγής, αναδημοσίευσης ή να “φορτωθεί”, να μεταδοθεί ή να διανεμηθεί με οποιονδήποτε τρόπο. Εξαιρείται η περίπτωση της μεμονωμένης αποθήκευσης ενός και μόνου αντιγράφου τμήματος του περιεχομένου σε έναν απλό προσωπικό Η/Υ (ηλεκτρονικό υπολογιστή) για προσωπική και όχι δημόσια ή εμπορική χρήση και χωρίς απαλοιφή της ένδειξης προέλευσής τους από το denise-deco.gr, χωρίς να θίγονται με κανένα τρόπο τα σχετικά δικαιώματα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας. Τα λοιπά προϊόντα ή υπηρεσίες που αναφέρονται στις ηλεκτρονικές σελίδες του παρόντος κόμβου και φέρουν τα σήματα των αντίστοιχων οργανισμών, εταιρειών, συνεργατών φορέων, ενώσεων ή εκδόσεων, αποτελούν δική τους πνευματική και βιομηχανική ιδιοκτησία και συνεπώς οι φορείς αυτοί φέρουν τη σχετική ευθύνη.

  Ευθύνη επισκέπτη / χρήστη.
 Ο επισκέπτης / χρήστης των σελίδων και των υπηρεσιών του denise-deco.gr αναλαμβάνει την ευθύνη για οποιαδήποτε ζημία προκαλείται στο denise-deco.gr από κακή ή αθέμιτη χρήση των σχετικών υπηρεσιών. Περιορισμός ευθύνης του denise-deco.gr Υπό οποιεσδήποτε συνθήκες, συμπεριλαμβανομένης και της περίπτωσης αμέλειας, το denise-deco.gr δεν ευθύνεται για οποιασδήποτε μορφής ζημία υποστεί ο επισκέπτης / χρήστης των σελίδων, υπηρεσιών, επιλογών και περιεχομένων του denise-deco.gr στις οποίες προβαίνει με δική του πρωτοβουλία και με τη γνώση των όρων του παρόντος. Τα περιεχόμενα του denise-deco.gr παρέχονται “όπως ακριβώς είναι” χωρίς καμία εγγύηση εκπεφρασμένη ή και συνεπαγόμενη με οποιοδήποτε τρόπο. Στο μέγιστο βαθμό και σύμφωνα με το νόμο, το denise-deco.gr αρνείται όλες τις εγγυήσεις εκπεφρασμένες ή και συνεπαγόμενες, συμπεριλαμβανομένων, όχι όμως περιοριζόμενων σε αυτό, αυτών, οι οποίες συνεπάγονται την εμπορευσιμότητα και την καταλληλότητα για ένα συγκεκριμένο σκοπό. Το denise-deco.gr δεν εγγυάται ότι οι σελίδες, οι υπηρεσίες, οι επιλογές και τα περιεχόμενα θα παρέχονται χωρίς διακοπή, χωρίς σφάλματα και ότι τα λάθη θα διορθώνονται. Επίσης το denise-deco.gr δεν εγγυάται ότι το ίδιο ή οποιοδήποτε άλλο συγγενικό site ή οι εξυπηρετητές “servers” μέσω των οποίων αυτά τίθενται στη διάθεσή σας, σας παρέχονται χωρίς “ιούς” ή άλλα επιζήμια συστατικά. Το denise-deco.gr δεν εγγυάται σε καμία περίπτωση την ορθότητα, την πληρότητα ή και διαθεσιμότητα των περιεχομένων, σελίδων, υπηρεσιών, επιλογών ή τα αποτελέσματά τους. Το κόστος των ενδεχόμενων διορθώσεων, αποκαταστάσεων ή εξυπηρετήσεων, το αναλαμβάνει ο επισκέπτης / χρήστης και σε καμία περίπτωση τo denise-deco.gr.

  Δεσμοί (links) προς άλλα sites
 Το denise-deco.gr δεν ελέγχει τη διαθεσιμότητα, το περιεχόμενο, την πολιτική προστασίας των προσωπικών δεδομένων, την ποιότητα και την πληρότητα των υπηρεσιών άλλων web sites και σελίδων στα οποία παραπέμπει μέσω “δεσμών”, hyperlinks ή διαφημιστικών banners. Συνεπώς για οποιοδήποτε πρόβλημα παρουσιασθεί κατά την επίσκεψη / χρήση τους οφείλετε να απευθύνεστε απευθείας στα αντίστοιχα web sites και σελίδες, τα οποία και φέρουν τη σχετική ευθύνη για την παροχή των υπηρεσιών τους. Το denise-deco.gr σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να θεωρηθεί ότι ενστερνίζεται ή αποδέχεται το περιεχόμενο ή τις υπηρεσίες των web sites και των σελίδων στα οποία παραπέμπει ή ότι συνδέεται με αυτά κατά οποιονδήποτε άλλο τρόπο.

  Ενημερωτικά Δελτία – (Newsletters)
 Τα Ενημερωτικά Δελτία τα οποία ο επισκέπτης / χρήστης των υπηρεσιών του denise-deco.gr λαμβάνει με την εγγραφή του στις λίστες παραληπτών (mailing lists) αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία του denise-deco.gr και ως εκ τούτου προστατεύονται από της σχετικές διατάξεις της ελληνικής νομοθεσίας και των διεθνών συμβάσεων. Το denise-deco.gr διατηρεί το δικαίωμα μη εγγραφής κάποιου προσώπου στις λίστες παραληπτών ή και της διαγραφής του από αυτές.

  Προβολή Επιχειρήσεων & άλλων
 Το denise-deco.gr δύναται να προβάλει επιχειρήσεις & άλλων από τις σελίδες του είτε με αμοιβή είτε δωρεάν. Το denise-deco.gr μπορεί να αρνηθεί την προβολή σε οποιονδήποτε, ή να διακόψει την προβολή σε ήδη προβαλλόμενο, αν κατά την κρίση των υπευθύνων του denise-deco.gr δεν διασφαλίζεται με αυτήν η διατήρηση του οποιουδήποτε επιπέδου του site όπως αυτοί το θεωρούν.

  Eπιστροφές-ακυρώσεις
 Για οποιοδήποτε λόγο δεν θα γίνεται δεκτή η επιστροφή εμπορευμάτων χωρίς προηγουμένως να έχει ενημερωθεί ο υπεύθυνος του denise-deco.gr. Σε κάθε περίπτωση δεν θα γίνεται επιστροφή χρημάτων αλλά θα παρέχουμε την δυνατότητα στον πελάτη να κάνει αντίστοιχες αγορές, ίσες με την αξία των εμπορευμάτων από την επιστροφή, στο επόμενο διάστημα εντός τριών (3) μηνών. Σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο ο καταναλωτής δεν προβεί σε κάποια αγορά μέσα στο διάστημα αυτό τότε χάνει την δυνατότητα αγοράς με το αντίστοιχο χρηματικό ποσό και απαλλασσόμαστε από οποιαδήποτε οικονομική εκκρεμότητα απέναντί του. Σε ακύρωση παραγγελίας η προκαταβολή-εγγύηση που έχει καταβληθεί από τον πελάτη, παρακρατείται μέχρι του ποσού που είναι απαραίτητο για την έναρξη εκτέλεσης αυτής. Τα εμπορεύματα ταξιδεύουν με ευθύνη του πελάτη και το denise-deco.gr δεν φέρει καμιά ευθύνη για οποιαδήποτε ζημιά υποστούν κατά την μεταφορά.

  Εφαρμοστέο δίκαιο και λοιποί όροι
 Οι ανωτέρω όροι και προϋποθέσεις χρήσης του denise-deco.gr, καθώς και οποιαδήποτε τροποποίηση, αλλαγή ή αλλοίωσή τους διέπονται και συμπληρώνονται από το ελληνικό δίκαιο, το δίκαιο της ευρωπαϊκής ένωσης και τις σχετικές διεθνείς συνθήκες. Οποιαδήποτε διάταξη των ανωτέρω όρων καταστεί αντίθετη προς το νόμο, παύει αυτοδικαίως να ισχύει και αφαιρείται από το παρόν, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων. Το παρόν αποτελεί τη συνολική συμφωνία μεταξύ του denise-deco.gr και του επισκέπτη / χρήστη των σελίδων και υπηρεσιών του και δε δεσμεύει παρά μόνο αυτούς. Καμία τροποποίηση των όρων αυτών δε θα λαμβάνεται υπόψη και δε θα αποτελεί τμήμα της συμφωνίας αυτής, εάν δεν έχει διατυπωθεί εγγράφως και δεν έχει ενσωματωθεί σε αυτή.


Denise Deco Live Help
Denise - Deco © 2022